งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564
   
 
   

 

     เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564

 

     รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2564