งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง รายงานผลแสดงการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 
   

 

    เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายงานผลแสดงการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 

     รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2564