ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 5/2563 และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ้น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4/2563
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 5/2563 และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ้น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาพระ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563