ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2564
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 ธัวาคม 2563 เวลา 10 .00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาพระ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 คน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2563