ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2564