ประกาศ ทต.เขาพระ
     
ประกาศ ทต.เขาพระ ประกาศ เรื่องสรุปข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2564