งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564
   
 
   

 

    เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนเมษายน 2564

 

 

   รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564