ข่าวสารสำนักปลัดทั้งหมด
     
ข่าวสารสำนักปลัดทั้งหมด ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน รอบการประเมินคร้ั้งที่ 2/2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2564