งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ เรื่อง รายงายรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2564