สขร.(ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน)
     
สขร.(ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน) ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564