งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
   
 
   

 

     เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

 

     รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2564