ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขายพัสดุ
   
 
   

 

    เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการขาย กรณีพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 30 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งราคาประเมินเป็นเงินรวม 1,240.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
 

    รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2564