ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึงที่ดินนายสุเชาว์ ปรีชา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนคาศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึงที่ดินนายสุเชาว์ ปรีชา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2564