ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอยู่เย็นช่วงที่ 2 (เริ่มจากถนนสายซอยอยู่เย็นช่วงที่ 1 ถึงถนนสายห้วยโกเหนือ) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอยู่เย็นช่วงที่ 2 (เริ่มจากถนนสายซอยอยู่เย็นช่วงที่ 1 ถึงถนนสายห้วยโกเหนือ) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2564