ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
   
 
   

 ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ 

เทศบาลดตำบลเขาพระ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม  ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563