ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การให้บริการออกตรวจสุขภาพประชาชน(ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ)
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ 

การให้บริการออกตรวจสุขภาพประชาชน(ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2563