ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.8-0011 บ้านทุ่งร่อน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.8-0011 บ้านทุ่งร่อน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564