ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนคอนกรีตสาย หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนคอนกรีตสาย หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2564