งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศ เรื่อง รายงานผลการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
   
 
   

 

    เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายงานผลการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

   รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2564