ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 
สามารถกดตรวจสอบตามลิงค์ด้านล่างคะ
https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?fbclid=IwAR2_xyiDutN-xvLJWNWeBUqIazVQgO014yLAosJ1kguwnm-MW5dAHbzZkw4
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2564