ข่าวสารสำนักปลัดทั้งหมด
     
ข่าวสารสำนักปลัดทั้งหมด ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติราชการของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบที่ 1)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2564