ข่าวสารสำนักปลัดทั้งหมด
     
ข่าวสารสำนักปลัดทั้งหมด ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2564