ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566
   
 
   
การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียดและรายชื่อผู้สูงอายุที่สามารถมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.เทศบาลตำบลเขาพระ
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2564