ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย
     
ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564