ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564