ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 12 ถึง หมู่ที่ 5 พร้อมขุดลอกคลองร่อน หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 12 ถึงหมู่ที่ 5 พร้อมขุดลอกคลองร่อน หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2564