ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาพระ
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดำเนินงาน ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2565  วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2564