ข่าวสารกองช่างทั้งหมด
     
ข่าวสารกองช่างทั้งหมด แผนผังขั้นตอน และเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2558
 
 
 
 

ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์ : 0-7549-9136
Copyright © 2015 WWW.KHAOPRACITY.GO.TH: All Rights Reserve.