ประกาศ ทต.เขาพระ
     
ประกาศ ทต.เขาพระ ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยแรกขอปีถัดไป
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559