ข่าวสารกองคลังทั้งหมด
     
ข่าวสารกองคลังทั้งหมด ประกาศให้ถอนหลักประกันสัญญา
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศให้ถอนหลักประกันสัญญา จำนวน 5 ราย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2560