ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี ศรีเปารยะ ถึงสวนยางนายประสิทธิ์ นนทศักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี ศรีเปารยะ ถึงสวนยางนายประสิทธิ์ นนทศักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2560