ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมหัวสะพานข้ามคลองดินแดง จุดสวนปาล์มนางบุญมี ริยาพันธ์ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมหัวสะพานข้ามคลองดินแดง จุดสวนปาล์มนางบุญมี ริยาพันธ์ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2560