ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางเลื่อน ยับ ถึงคลองส่งน้ำชลประทาน(เริ่มจากถนนลาดยาง) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางเลื่อน ยับ ถึงคลองส่งน้ำชลประทาน (เริ่มจากถนนลาดยาง) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2560