ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มน้ำมันบางจาก (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มบางจาก (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2560