แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาพระ
     
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาพระ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2559