ประกาศ ทต.เขาพระ
     
ประกาศ ทต.เขาพระ ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2558