เทศบัญญัติ
     
เทศบัญญัติ ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2559