ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากห้วยแพรกส้าน ถึงเขตหมู่ที่ 12 (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากห้วยแพรกส้าน ถึงเขตหมู่ที่ 12 (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2560