ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหนูเจือน ปรีชา ถึงบ้านนายสุเมธ ก๋งเม่ง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหนูเจือน ปรีชา ถึงบ้านนายสุเมธ ก๋งเม่ง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2560