ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายหนองเกล็ดทง เริ่มจากหนองเกล็ดทง(โค้งถนนคอนกรีตสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ) ถึงหนองขี้ค่าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายหนองเกล็ดทง เริ่มจากหนองเกล็ดทง(โค้งถนนคอนกรีตสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ) ถึงหนองขี้ค่าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2560