ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2560