ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 6,7 ตำบลเขาพระ
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 6,7 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2560