ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากถนนลาดยางสายสวนสละนายจิตร ปรีชา ถึงสวนยางนายสายัญ แสตมป์ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากถนนลาดยางสายสวนสละนายจิตร ปรีชา ถึงสวนยางนายสายัญ แสตมป์ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2560