ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังฏรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ เริ่มจากถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านถึงเขตตำบลกะทูน
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ เริ่มจากถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านถึงเขตตำบลกะทูน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2560