แผนการจัดหาพัสดุ
     
แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   
 
   เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2559