ข่าวสารกองคลังทั้งหมด
     
ข่าวสารกองคลังทั้งหมด ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานของเทศบาลตำบลเขาพระ
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานของเทศบาลตำบลเขาพระ เพื่อถือปฏิบัติดังรายละเอียดแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2559