แผนการจัดหาพัสดุ
     
แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2561 (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2560