แผนการจัดหาพัสดุ
     
แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอหพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2560