ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลุเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ มีโครงการจัดซื้อพลุเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2561