ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง เก้าอี้ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดงานและบนเวที ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบ
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ มีโครงการ จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง เก้าอี้ ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณจัดงานและบนเวทีตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2561